Thiết bị y tế gây mê và phòng mổ

Circuits for breathing machine(with water traps, pediatric & adult)

Circuits for anesthesia machine(1.2m, 1.5m, 1.8m, expandable & unexpandable, pediatric & adult)

Hugemed Video Laryngoscope - Bộ đặt nội khí quản gắn camera từ công ty Hugemed, sử dụng kỹ thuật tiên tiến, sở hữu lợi thế của camera 2.0M Pixels, màn hình độ phân giải cao, khả năng chống hơi nước, mờ sương độc đáo

Chuyên mục phụ